חברי עמותות משכנות ממרא ונחלת אהרון, מזל טוב לרגל קבלת היתרי הבניה. לאחר החג מתחילים קידוח כלונסאות .

חברי עמותות משכנות ממרא ונחלת אהרון, מזל טוב לרגל קבלת היתרי הבניה. לאחר החג מתחילים קידוח כלונסאות .