לחברי עמותת אלון – שלב מסירת הדירות לחב' הפיקוח החל

לחברי עמותת אלון – שלב מסירת הדירות לחב' הפיקוח החל. בשעה טובה