מכינה קדם צבאית – בית אל

הקמת מתחם מכינה קדם צבאית בבית-אל הכולל מבנה פנימייה ובית מדרש, פיתוח ותשתיות.