מתחם קרוואנים 'גופנה'

מיקום: שכונת גופנה – ביישוב דולב

גודל: 11 מבנים – קרוואנים

סטטוס: אוכלס ב 2013

תיאור: פיתוח אתר מלא והעתקת 11 קרוואנים מאוכלסים למתחם החדש. ההעתקה בוצעה תוך כדי איכלוס של המבנים במהלך מיוחד של ניתוק וחיבור תוך 24 שעות כולל הובלת המבנים, הנחתם, פילוסם, וחיבורם לתשתיות מלאות.