עדכון עמותת גפן

עמותת גפן –  תצוגת חומרי גמר תיערך במתנ"ס קרני שומרון, באולם הגדול, בתאריך 08/01/17 , יום ראשון, שעה 19:00 .