עדכון פרוייקט אדרת

פרוייקט אדרת – חברים שלום

  • עבודות השלד באתר מתקדמות בקצב יפה .
  • אני מזכיר שחל איסור להיכנס לאתר בזמן העבודות. הדבר מנוגד לכללי הבטיחות, ומהווה סכנה. מי שמעוניין להיכנס צריך לתאם זאת מראש עם משרדנו .
  •  נערכה פגישה עם הצבעה לבחירת חומרי הגמר עבור עמותות ברקת ואלון. כל הנושאים נסגרו ונבחרו
  • הקבלן יזמן את המשפחות במספר תאריכים בזמן הקרוב, לבחירה אישית של מה שנדרש.
  • אסלות סמויות תלויות – הוחלט לשדרג את כלל הפרוייקט לאסלות סמויות תלויות.