עדכון פרוייקט צורים

פרוייקט צורים – חברים שלום. בניינים 2, 3 לקראת סיום. ישנן דירות מרוצפות שהותקנו בהן חלונות. בעוד כחודש צריכות להגיע דלתות והתקנת כלים סניטריים. צפי לאכלוס – כחודשיים
עבודות הפיתוח נמשכות במקביל על מנת שנוכל לאכלס מיד עם סיום הדירות. נותרה דירה אחרונה בבניין 1. עבודות השלד בבניין זה כמעט הסתיימו (תקרת קומה עליונה נוצקה, נותרה יציקת חדר המדרגות ופיר המעלית. במקביל פתחנו לשיווק בניין ראשון בצורים שלב ב' (מגרש 701, שורה של 5 בניינים מתחת לצורים). הבניין שנפתח לשיווק הוא הבניין המזרחי, מצפון מזרח לבניין מספר 1 בצורים.