פרוייקט אדרת בשלבי גמר. החלו בביצוע טיח חוץ ,וריצוף פנים

פרוייקט אדרת בשלבי גמר. החלו בביצוע טיח חוץ ,וריצוף פנים