פרוייקט מדורגי הנחל – בשעה טובה, הבנק החל לשחרר את המשכנתאות

פרוייקט מדורגי הנחל – בשעה טובה, הבנק החל לשחרר את המשכנתאות. שאפו לחברת 'שלוה' על הטיפול המסור בנושא .